Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Sevan Bıçakçı Mücevher Tasarım ve Ticaret Anonim Şirketi (“Sevan Bıçakçı”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: Kişisel verileriniz hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmektedir. Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sipariş bilgilerinin tutulması, alışveriş geçmişi oluşturmak ve taleplerinize uygun hizmet sunabilmek, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlemek, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde elektronik ileti ile reklam, promosyon ve kampanyalarla ilgili bilgilendirme yapmak, sizlere daha kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için alışveriş detaylarınız yasal sınırlar içerisinde gerekli mevzuatlar ve şirket işleyişinin zorunlu kıldığı sebeplerle işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması:
Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız yurt içi ya da yurt dışında mukim iş ortaklarımız, hizmet alınan yurt içi ve yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:
Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz sipariş ve bilgi formu,
 • İnternet sitemizdeki üyelikler,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dahil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
 • İnternet sitemizden gönderilen iletişim kurulması talepleri ve bilgi alma talepleri,
 • İnternet sitemizdeki sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies),
 • Bayilerimiz, ileride olması halinde franchise’larımız ve diğer satış ağı.

Veri Sahibinin Hakları:
KVKK'nın 11. maddesi gereği uyarınca haklarınız: Tarafımıza başvurarak kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca Veri Sahibi, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme ile kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kişisel Verileri Sevan Bıçakçı Mücevher Tasarım ve Ticaret A.Ş. tarafından işlenen Veri Sahipleri tarafından yapılacak şikâyetler, tarafımızca en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak, kimlik kontrolü yapılmak kaydıyla şahsen, noter vasıtasıyla, noter onaylı vekâletname sunulması kaydıyla vekaleten, Veri Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanıp aşağıda belirtilen elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu   : Sevan Bıçakçı Mücevher Tasarım ve Ticaret A.Ş.
Adres                 : Mollafenari Mah. Gazisinanpaşa Sok. No:12 Fatih / İstanbul
E-posta Adresi    : info@sevanbicakci.com

Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayınız.