Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
a) www.sevanbicakci.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Mollafeneri Mah. Gazisinanpaşa Sok. No:12 Fatih / İstanbul adresinde mukim SEVAN BIÇAKCI MÜCEVHER TASARIM VE TİCARET A.Ş. (Bundan böyle "Sevan Bıçakçı" olarak anılacaktır).
b) https://www.sevanbicakci.com/tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
c) https://www.sevanbicakci.com/tr internet sitesine üye olmadan alışveriş yapan internet kullanıcısı (“Misafir”)

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme'nin konusu Sevan Bıçakçı'nın sahip olduğu https://www.sevanbicakci.com/tr internet sitesinin genel kullanım şartları, kurallar, üyenin faydalanma ve işlem yapma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir. Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, Üye' nin istenilen Üye(lik) Bilgilerini ve tespit edeceği şifreyi girmesi, yasal ve sözleşmesel olarak talep edilen ve gerekli onay ve/veya izinleri vererek [Üye Ol] vb. butonuna basması gerekli ve yeterlidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden alışveriş yapmaları Kanunen yasaktır. Kişiler siteye giriş yapmakla ve/veya üye olmakla 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul ederler.
3.2. Üye, https://www.sevanbicakci.com/tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Sevan Bıçakçı'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle bir sorumluluğunun bulunmadığı ve uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.3. Üye/Misafir https://www.sevanbicakci.com/tr internet sitesinden yaptığı alışverişin kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, herhangi bir ticari amaç içerisinde alışveriş yapmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye/Misafir'in https://www.sevanbicakci.com/tr internet adresi üzerinden satın almış olduğu ürünleri ticari amaç ile başkalarına satması veya satın almış olduğu üründen ticari bir kazanç elde ettiğinin tespiti halinde Sevan Bıçakçı'nın üyelik sözleşmesini feshetme hakkı vardır. Ayrıca, Sevan Bıçakçı'ın söz konusu haksız kullanımdan dolayı her türlü tazminat ve sair hakları saklıdır. Üye, bu durumun Sınai Mülkiyet Kanununa aykırı bir eylem olduğunu kabul ve beyan eder.
3.4. Üye, Sevan Bıçakçı tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve sorumluluğu bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Sevan Bıçakçı'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, doğrudan Üye sorumlu olup Sevan Bıçakçı'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.5. https://www.sevanbicakci.com/tr adresi üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatları ve uygulanan satış koşulları yalnızca internet sitesi için geçerli olup, Sevan Bıçakçı mağazalarında veya diğer tüm satış kanallarında geçerli değildir.
3.6. Üye tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Sevan Bıçakçı veya ilgili kuruluşlarca sistemlerde ve internet altyapısında güvence altına alınmıştır. https://www.sevanbicakci.com/tr kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Sevan Bıçakçı' dan bağımsız olarak Üye ile ilgili Banka ve benzeri Kart ve Ödeme Kuruluşları arasında online olarak gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Sevan Bıçakçı tarafından görülmez ve kaydedilmez).
3.7. Üye, https://www.sevanbicakci.com/tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.8. Sevan Bıçakçı tarafından https://www.sevanbicakci.com/tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. İnternet sitemizde geçerli olan Cookie Politikası ve detaylı bilgi, https://www.sevanbicakci.com/cerez-politikasi adresinde mevcuttur.
3.9. Sevan Bıçakçı, Üyenin kişisel bilgilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuatın izin verdiği şekil ve şartlarda 3. kişiler ile paylaşabilir.
3.10. Sevan Bıçakçı web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye/Misafir'in, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye/Misafir Sevan Bıçakçı internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.11. Sevan Bıçakçı, www.sevanbicakci.com sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Üye/Misafirlere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Sevan Bıçakçı internet sitesinde kayıtlı üye bilgi ve verilerini silme veya anonimleştirme hakkını saklı tutar.
3.12. Üye bilgileri Sevan Bıçakçı tarafından daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletilmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda iş birliği yaptığı firmalarla yürürlükteki Kanunların izin verdiği şekil ve şartlarda paylaşılabilmektedir. Amaç sitenin Misafirlerine sunduğu deneyimi ve https://www.sevanbicakci.com/tr internet sitesini geliştirmektir.
3.13. Bir Üyenin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen Sevan Bıçakçı takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyenin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üye sözleşmesinin esaslı ihlal hallerinden olacağından, Sevan Bıçakçı'nın üyelikten çıkarma dahil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.
3.14. Sevan Bıçakçı, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir ve aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlar. Gerek görmesi halinde elektronik posta ile Üyelerine bildirebilir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, https://www.sevanbicakci.com/tr'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve https://www.sevanbicakci.com/tr sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
3.15. Taraflar, Sevan Bıçakçı'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.16. https://www.sevanbicakci.com/tr internet sitesinde bulunan ticari markalar, ticari unvanlar, logolar, grafikler, desenler, görseller, genel görünüm, metinler, sitede kullanılan diğer tüm materyaller, teknik veriler Sevan Bıçakçı'nın mülkiyetindedir. Bu sitede sunulan tüm bu ibareler Sevan Bıçakçı adına tescillidir. Bu sebeple https://www.sevanbicakci.com/tr internet sitesi üzerinde yer alan hiçbir ibare kopyalanamaz, çoğaltılamaz, izin alınmadan kullanılamaz. Üye/Misafir'in bu haksız davranışlarından dolayı Sevan Bıçakçı'ın her türlü tazminat ve sair taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
3.17. Üye, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeni ile Sevan Bıçakçı'nın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Sevan Bıçakçı, üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeni ile kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari ve/veya adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi İzni
Üye, verdiği iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgileri ile satın aldığı ürün-hizmet alışverişlerine, e-ticaret ve fiziki mağazalar-reyonlar ile içlerinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgileri; Sevan Bıçakçı tarafından, gizliliklerinin korunması için lüzumlu tedbirler alınması ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde, gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi için, gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile isim, soy isim, yaş, cinsiyet, medeni durum, teslimat adresi, ilgi alanları, her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, beğeniler, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, mail adresi ve konum verileri gibi kişisel bilgilerinin otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, yurt içinde üçüncü taraflara aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni hakları kapsamında https://www.sevanbicakci.com/tr internet sitesinde bulunan ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan KVKK Aydınlatma Metnini (Privacy Policy) okuduğunu ve bu doğrultuda Sevan Bıçakçı’nın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü kanuna uygun biçimde yerine getirdiğini kabul ve beyan eder.

5. Elektronik Ticari İleti Gönderimi
5.1. Üyelik Bilgilerinde istenen bilgilerini https://www.sevanbicakci.com/tr’a girerek bu Sözleşmeyi onaylayan Üye; Sevan Bıçakçı'ya, kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik olarak ve devam eden üyelik kapsamında satın alma, teslimat, üyelik bilgilendirme, üyelik işlemleri ve benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletilerin gönderimi için ve her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin kendisine özel çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazında açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletilerin gönderimi için açıkça izin ve onay verir.
5.2. Üye; https://www.sevanbicakci.com/tr’a üye olarak vermiş olduğu kişisel bilgiler aracılığı ile Sevan Bıçakçı ve mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler tarafından izinli pazarlama kapsamındaki indirimler, kampanyalar ve bilgilendirmelerin tarafına SMS, e-posta ve her türlü dijital iletişim araçları ile gönderilmesine muvafakat etmiş sayılır. Üye, Sevan Bıçakçı'dan gönderilen e-maillerin alt kısmında bulunan "Kampanyalardan haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız." linkine tıklayarak veya gönderilen SMS'lerin içeriğinde yer alan yönlendirme bağlantısı ile günlük ticari ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilmektedir. Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur. Kanuna uygun olarak ürün ve hizmetlere ilişkin satın alma, teslimat vb. durumlara ilişkin iletiler devam eder.
5.3. Üye, https://www.sevanbicakci.com/tr adresinden iletişim tercihlerini her zaman değiştirebilir. Üye, https://www.sevanbicakci.com/tr üyelik sayfasından iletişim tercihlerinde değişiklik yaparsa, ayrıca bir izin/onaya gerek olmaksızın ve varsa önceki ret bildirimleri de dikkate alınmaksızın, burada ve sair suretle verdiği onaya istinaden ve fakat yine sitedeki üyelik sayfasından iletişim tercihini değiştirene veya herhangi bir ticari iletişim için usulüne uygun şekilde ret bildirimi yapana kadar, ilgili kanaldan ticari elektronik iletileri almaya devam eder.

6. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Sevan Bıçakçı tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Üye dilediği zaman elektronik ortamda üyeliğini sonlandırabileceği gibi Sevan Bıçakçı da hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği sonlandırmak sureti ile sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi/üyeliğin sonlanması ile birlikte tarafların yedindeki kişisel veriler dahil her türlü veriler ve bilgiler KVKK ve sair mevzuat kapsamının gereklerine uygun olarak muhafaza edilir.

7. İhtilafların Çözümü
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak olup, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. Tebligat Adresleri
Üyenin Sevan Bıçakçı'ya bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için geçerli ve güncel elektronik posta adresi olarak kabul edilir. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Sevan Bıçakçı tarafından, Üye'nin sadece geçerli ve güncel elektronik posta adresinden göndermiş olduğu elektronik postalar dikkate alınmaktadır. Sevan Bıçakçı tarafından üyenin bildirmiş olduğu kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin, elektronik postanın Sevan Bıçakçı tarafından gönderilmesinden 5 (beş) gün sonra Üyeye ulaştığı kabul edilecektir. Taraflar, bildirim ve taleplerini ayrıca şahsen veya yazılı olarak da bildirebilir.

9. Diğer Hükümler
Sevan Bıçakçı, https://www.sevanbicakci.com/tr ve bulunması halinde uzantılarında yayınlanan fiyatları, görselleri, özellikleri, site kullanım koşullarını ve tüm diğer bilgileri önceden ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden düzenleme ve gerekli olması halinde yayına son verme ve durdurma hakkına sahiptir. İnternet sitesinde ve/veya uzantılarında değişiklik yapılması halinde bu değişiklikler yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup üye tarafından siteye girilmesi ve/veya sitenin kullanılması ile iş bu değişiklikler kabul edilmiş sayılacaktır. Sevan Bıçakçı, işbu kullanma şartlarını istediği zaman ve gerekli görmesi halinde değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar.

10. Yürürlük
İşbu Üyelik Sözleşmesi, internet sitesinde yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girer.